Archivio articoli

06.01.2014 09:00
Od ledna 2014 vstupují v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK). Úpravu podnikání, která je nyní obsažena v zákoníku obchodním od 1. 1. 2014 postihnou změny, mimo jiné také následující novinky, které naleznete v článku v sekci publikace.
03.01.2014 20:46
S ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících a zákona o obchodních korporacích dochází ke změnám při zápisech společností a družstev nebo změn  do obchodního rejstříku. Platnost stávajících formulářů, které jsou jedinou formou přípustnou pro...
01.01.2014 08:21
Dne 5.11.2012 vláda v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2012 předložila sněmovně návrh zákona o směnárenské činnosti. Relevantním právním předpisem v oblasti upravené navrhovaným zákonem je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Mgr. Martin Holub, který pravidelně přispívá svými...
09.12.2013 17:35
Vánoční svátky jsou přede dveřmi a my si vám je dovolujeme zpříjemnit naším prvním vydáním pravidelného měsíčního newsletteru, který přináší aktuální informace o účinnosti  rekodifikovaného občanského zákoníku a o vývoji daně z přidané hodnoty v roce 2014. Dokument je ke stažení zde. Přejeme...
07.12.2013 16:49
1. ledna 2014 vstoupí v účinnost několik zcela nových zásadních právních předpisů. Mezi nimi je nutno uvést Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o mezinárodním právu soukromém, Katastrální zákon a další. Budou doprovázeny desítkami nových prováděcích předpisů a změnami v platném...
12.11.2013 23:24
Dne 7.11.2013 provedla Česká národní banka měnovou intervenci, přičemž oslabila českou měnu. Aktuální kurs se tak pohybuje nad 27 Kč za 1 euro. Sleduje tím zvýšení inflace na 2 procentní body a tento kurs hodlá udržovat do roku 2015. Pro italské investory se tak investice do nemovitostí a podniků v...
Oggetti: 371 - 376 di 376
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38