Aktivní politika zaměstnanosti v ČR

26.08.2014 14:30

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo účinné a jednoduché opatření, které pomůže firmám a podnikům v nesnázích. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, takzvaný Kurzarbeit, pomůže českým podnikům překlenout problematická období například nyní v době ruského embarga, ale i v budoucnosti v období živelných pohrom, hospodářských krizí, sezonních výkyvů nebo přechodu na nový podnikatelský program. Celý proces bude administrativně jednoduchý a transparentní. Podmínkou vstupu bude např. roční audit nebo ukončené účetní období. Dále bude příspěvek vyplácen ve výší 30% průměrného výdělku zaměstnance, maximálně však 1,4 násobku minimální mzdy, za dobu, ve které mu není zaměstnavatel schopen zajistit práci po dobu šesti měsíců s možným prodloužením dalších šest měsíců. Po tuto dobu  má zaměstnavatel možnost aplikovat ustanovení § 209 zákoníku práce, podle nějž je povinen zaměstnavatel zaměstnanci vyplácet minimálně náhradu mzdy ve výši 60 %  průměrného výdělku. Povinnou součástí je však závazek zaměstnavatele zajistit odborný rozvoj pro předem stanovenou část výpadku práce. V případě akceptace prohlubování znalostí zaměstnancem je mu zaměstnavatel povinen vyplácet plnou výši mzdy nebo při zvyšování kvalifikace náhradu mzdy ve výši 100%. O tom zda bude příspěvek poskytnut, budou rozhodovat komise na krajských pobočkách Úřadech práce v ČR.

zdroj: www. mpsv.cz