Návštěvnost ČR se v roce 2016 opět zvýšila - 4. čtvrtletí 2016

08.02.2017 11:18

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %, v tom domácích návštěvníků o 8,7 % a zahraničních o 8,3 %. Celkově v tomto období přijelo o 9,8 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo o 10,3 % a domácích o 9,0 %. Za celý rok 2016 hromadná ubytovací zařízení vykázala 6,9% zvýšení počtu ubytovaných osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 5,4 %. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 9,8 milionu. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 8,7 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 8,3 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 9,8 % a v penzionech to bylo dokonce o 13,9 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích. Nejvíce se dařilo provozovatelům z Vysočiny. Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,9 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 9,8 %. Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 461 tisíc, tedy o 6,8 % více než ve 4. čtvrtletí 2015. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 157 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení o 8,4 %. Na třetím místě se umístili turisté z Velké Británie (+8,2 %). Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se nejvíce dařilo příjezdům z Číny s nárůstem o 49,1 %. Také hosté z Jižní Koreje navýšili své návštěvy v Česku meziročně o 35,6 %. Za celý rok 2016 se zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 6,9 %, a počet přenocování o 5,4 %. Přijelo více jak domácích (+7,0 %), tak i zahraničních hostů (+6,7 %). Rovněž počet přenocování u obou skupin klientů byl vyšší než v roce 2015.

czso.cz