Míra materiální deprivace v ČR mírně klesla

01/06/2016 06:20

Příjmy českých domácností rostly nejrychleji od roku 2008. Míra ohrožení příjmovou chudobou se nezměnila. Nicméně třetina osob, která v posledním roce neabsolvovala žádnou kulturní aktivitu, si to z finančních důvodů nemohla dovolit, ukazují výsledky šetření ČSÚ. Hranice ohrožení příjmovou chudobou vloni činila pro domácnost jednotlivce 10 220 Kč/měsíc. Oproti předchozímu roku se vlivem růstu příjmů zvýšila o více než 300 Kč. Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou vloni dosáhl 9,7 %. Meziročně se nezměnil. Míra materiální deprivace, která udává podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou dovolit alespoň čtyři položky z devítimístného seznamu, se ve srovnání s předchozím rokem mírně snížila. Vloni dosáhla hodnoty 5,6 %. Šetření ČSÚ, které proběhlo na jaře 2015, odráží i příjmovou situaci domácností v roce 2014. „Průměrný čistý peněžní příjem na osobu vzrostl na 13 135 Kč/měsíc. Medián příjmů na osobu se zvýšil na 12 250 Kč/měsíc,“ vysvětluje Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Oproti roku 2013 vzrostly příjmy nominálně i reálně, a to o 2,4 %. To je největší meziroční nárůst od roku 2008.

czso.cz