Nezaměstnanost v Česku patří k nejnižším v EU

20/04/2016 09:18

Český statistický úřad zveřejnil velmi pozitivní údaje o zaměstnanosti v České republice v roce 2015. Na konci loňského roku dosáhla zaměstnanost rekordu. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň nejnižších hodnot v roce 2008. Počet volných pracovních míst hlášených na Úřad práce ČR překročil již ve 3. čtvrtletí 2015 stotisícovou hranici. Také výsledky podnikových statistik ČSÚ ukazují významný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců. Ten je provázen zvyšujícím se růstem průměrné mzdy v souvislosti   s nedostatkem pracovních sil v některých oblastech. Výsledky výběrového šetření pracovních sil ukazují trvalý růst zaměstnanosti. V samotném 4. čtvrtletí 2015 dosáhla míra zaměstnanosti u 15–64letých hodnoty 70,8 %, což je další rekordní úroveň za období samostatné České republiky. Druhou stránkou je snižování počtu nezaměstnaných. I zde pokračoval pozitivní trend, když obecná míra nezaměstnanosti v závěrečném období roku 2015 klesla až na 4,5 %, což je v mezinárodním srovnání jedna z nejnižších hodnot v EU. Míry nezaměstnanosti jsou však stále výrazně vyšší u žen a mladších osob do 25 let; jsou také ostře diferencovány podle dosaženého stupně vzdělání – zatímco vysokoškoláci měli míru nezaměstnanosti jen 2,3 %, u osob se základním vzděláním byla desetinásobná (22,8 %). Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku, naopak nejnižší je v Albánii (4 283 Kč) a ze zemí EU v Bulharsku (5 022 Kč).

statistikaamy.cz