Paušální výdaje dostaly strop

Od loňského roku platí několik důležitých novinek, které je zapotřebí zohlednit při vyplňování daňového přiznání. Podstatné změny se týkají hlavně osob samostatně výdělečně činných. Od loňského roku došlo už u všech druhů paušálních výdajů k za stropování částek, nad které nemůžete žádné paušální výdaje uplatnit. Dostihlo to tedy i ty, kteří mají paušál 80 procent nebo 60 procent. Při stanovení maximální částky výdajů se ve všech případech vychází z mezního příjmu dva milióny korun. Například 80 procent ze dvou miliónů je 1,6 miliónu korun. To neznamená, že paušální výdaje nesmíte použít, jestliže jste pokořili u příjmů za rok dvoumiliónovou hranici. Pokud vám ovšem nevadí, že s rostoucím příjmem nad dva milióny korun klesají procenta výdajů stanovených paušální částkou. Uplatnění paušálních výdajů je vázáno na omezující podmínku. Jestliže uplatníte výdaje v procentní výši k příjmům ze samostatné činnosti nebo z nájmu a součet dílčích základů daně, u nichž byly tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 procent celkového základu daně, přijdete o daňové zvýhodnění na děti (ročně na první dítě 13 404 korun, na druhé dítě 25 804 korun a na třetí a každé další dítě 17 004 korun) a o roční slevu na manželku ve výši 24 840 korun.

novinky.cz