Představení tradičních gastronomických výrobků Trentina

02/06/2014 22:15

Účastnili jsme se prezentace typických produktu Tridentska (Trentino) konané dne 29. května 2014 na půdě Italského kulturního institutu v Praze. Spíše mladí zástupci rodin, které se věnují produkci potravin, vína a dalších produktů vysoké kvality hledají partnery pro začátek podnikání na českém trhu. Více informací na: https://www.iicpraga.esteri.it/IIC_Praga/webform/SchedaEvento.aspx?id=771 v českém jazyce nebo na https://www.comune.ledro.tn.it/Territorio/Eventi-e-manifestazioni/Il-Trentino-a-Praga-Cinque-giorni-tra-concerti-gastronomia-e-memorie-condivise  v jazyce italském.