Summit G20 v Austrálii: Upozorňuje na růst a deflaci

21/09/2014 09:15

Summit G20, který se nyní koná v Austrálii je velmi důležitý z hlediska vývoje světové ekonomiky. Cíle urychlení růstu mají USA a EU společné, i když G20 využívá k jejich dosažení jiné metody. Mezi plány G 20 patří vytvoření rozsáhlé globální sítě vypracované Světovou bankou. Projekt pod názvem "too big to fail" by měl být schválen na listopadovém summitu. "Růst tak zůstává ústředním tématem summitu, na kterém budou diskutovány otázky směnných kurzů a riziko bublin vyplývající z politiky nízkých úrokových sazeb. Kromě nebezpečí deflace je důležitá měnová politika ve vyspělých ekonomikách, neustálá podpora růstu a deflační tlaky by se měly řešit včas", uvádí se v prohlášení. Summit schválil prováděcí plán pro globální standardy pro automatickou výměnu informací v daňové oblasti, vyvinutý ve spolupráci s OECD v boji proti daňovým únikům. Země G20 si začnou automaticky vyměňovat informace o daních mezi sebou a se třetími zeměmi, mezi 2017 a 2018. 

 

www.ansa.it