Úprava stanov s.r.o. do 30.6.2014 (10 % sleva)

03/06/2014 07:51
Dovolujeme si vás informovat, že v důsledku nabytí účinnosti zákona o obchodních společnostech a družstvech dochází k řadě úprav, a to především interních dokumentů Vaší firmy. Podle citovaného zákona mají povinnost do 6 měsíců přizpůsobit své zakladatelské dokumenty ty společnosti, jejichž zakladatelské dokumenty obsahují ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Nicméně právní názory na to, která ustanovení jsou donucující a která ne, se různí. Je tedy na rejstříkovém soudu, jak daný dokument posoudí. Případně je soud povinen společnost vyzvat a poskytnout jí dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti přizpůsobit zakladatelský dokument.  Uvidíme, jakým směrem se bude soudní praxe vyvíjet. Možností je podřídit se zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku ve lhůtě 2 let.

Vyplatí se také být opatrný, co se týká vztahu mezi společností a členem jejího statutárního orgánu, protože pravidla, kterými se řídí tyto vztahy, se výrazně změní. Od společností zákon vyžaduje schválení příslušným orgánem, přičemž musí být uzavřena v písemné formě. To platí i pro jakékoli změny této smlouvy. Výrazně se změnila pravidla, pokud jde o odměnu za výkon funkce. Aby se zabránilo případné bezplatnosti výkonu funkce, je nezbytné upravit tyto smlouvy do 1. července 2014. Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat, budeme rádi, že můžeme s vámi probrat všechny detaily a připravit veškerou potřebnou dokumentaci podle vašich konkrétních potřeb.