Daňové přiznání za rok 2013

11.02.2014 22:54

Jako každý rok musíte vyplnit daňové přiznání do konce března 2014. Novinky týkající se daňových změn od 1.1.2014 se nás v letošním roce zatím netýkají, protože se jedná o zdaňovací období 2013. Formuláře jsou pro rok 2013 totožné jako v letech předcházejících. Nově jsou zvoleny dva řádky na straně dvě, jeden pro prominutí daně pro podnikatele, které vloni postihla povodeň v červnu 2013 a druhý řádek je pro vyčíslení solidární daně. Solidární daň se týká všech, kteří měli za rok 2013 nad 48 násobek průměrné mzdy tj. 1 242 432 korun. Do této částky se počítá 15% daň a z částky nad tuto hranici 22%. Nově se daň týká i zaměstnanců, kteří měli alespoň jeden měsíc v roce 2013 příjem nad 105.536,- Kč. Ke změnám dochází v daňovém přiznání pracujících důchodců. Třetí strana obsahuje příslušné pole pro starobní důchod. Ti, kteří pobírali důchod k 1. 1.2013 nebudou moci uplatnit slevu poplatníka ve výši 24.840,-Kč za rok.