Růst cestovního ruchu v ČR

16.03.2016 11:46

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2014 tvořil necelá 3 % HDP. Pracovalo v něm 225 tisíc osob. Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu na našem území dosáhla 238 mld. Kč. Celkový objem výdajů za cestovní ruch v národním hospodářství je souhrnným ukazatelem poptávky všech návštěvníků, kteří tráví svou dovolenou v Česku. V roce 2014 byl v meziročním srovnání o 1,5 % vyšší. Příjezdový cestovní ruch tvořil necelých 61 % (144 mld. Kč). Zbývající dvě pětiny generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu (94 mld. Kč). „Průměrný výdaj zahraničního návštěvníka činil 4 880 Kč, zatímco ten český utratil jen 1 230 Kč. Naši občané totiž častěji podnikají jednodenní výlety. A v úvahu musíme vzít i chataření a chalupaření, což je české specifikum trávení volného času,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Nejvíce lidí (72 %) pracovalo v oborech charakteristických pro cestovní ruch. Jednalo se především o služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby. V roce 2014 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu 225,3 tisíce osob, což bylo meziročně o 1,0 % méně. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 %.

czso.cz