WORKSHOP: Nakládání s odpady, environmentální udržitelnost, recyklace odpadu

11.11.2015 11:12

Dne 29/09/2015 jsme se zúčastnili wokshopu v salonu Italského velvyslanectví v Praze na téma týkající se Nakládání s odpady, environmentální udržitelnost a recyklace odpadu. Byla probrána a od prezentována řada soudobých témat, které je potřeba řešit s cílem obnovy udržitelných zdrojů. Hlavním tématem bylo efektivní nakládání s odpady v České republice, ke kterému se pojily téměř všechny příspěvky zúčastněných. Více o tématech a účastnících naleznete zde.