Nová právní úprava zákona o veřejných zakázkách

01.11.2014 16:56

Ve dnech 9. až 10. října se konal sedmý ročník odborné konference v Hradci Králové, kterou pořádala Asociace pro veřejné zakázky. Konference se zaměřila na připravované legislativní a institucionální změny v oblasti veřejných zakázek. Průzkum realizovaný během konference naznačil, že většina odborníků přijímá chystaná opatření pozitivně. Účinnost nové právní úpravy zákona o veřejných zakázkách se předpokládá od 1. ledna 2015. Hlavním cílem je především ošetřit některé zásadní problémy zadavatelů, což se projeví například v redefinici "objektivně nepředvídaných okolností" u dodatečných prací a služeb. Dalším cílem novely je přenést některé akceptované instituty nových evropských směrnic co nejrychleji do českého právního řádu. Jedná se o možnosti hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností osob zapojených do realizace veřejné zakázky v případě významného vlivu na její plnění. Novela by měla přinést změnu do řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Dochází zde k určitým zpřísněním, například ve vztahu ke kaucím skládaným navrhovateli společně s návrhem a koncentrací řízení s cílem řízení před ÚOHS zrychlit.

zdroj: Mladá Fronta, E15