Novinky 2017: vyšší minimální mzda i zálohy na pojištění

02.01.2017 09:53

Od nového roku se zvyšuje minimální mzda a s tím související další změny. Od 1.1.2017 se zvyšuje minimální mzda z dosavadních 9.900 korun bude nově 11 tisíc (přepočteno na hodinu je minimální mzda nově 66 korun). Se změnou minimální mzdy dojde i ke zvýšení možné slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. Dále také dochází ke změně minimální záloha na zdravotní pojištění: z 1.823 na 1.906 korun. 

Lidé v evidenci Úřadu práci si nově mohou vydělat 5.500 korun brutto za měsíc. Co bohužel zůstává, je výše částky za dálniční známku, která pro rok 2017 zůstává stále stejná. Roční kupón pro automobily do 3,5 tuny stojí stále 1.500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 310 korun. OSVČ, která v roce 2016 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen SVČ), byla povinna platit zálohy na pojistné (dále jen zálohy) a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2017 a nedojde u ní k žádné změně, jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak, platí zálohy v roce 2017 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 (dále jen Přehled) ve stejné výši jako v roce 2016. 

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění se řídí následujícím pravidlem pro rok 2017: OSVČ, která v roce 2016 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen SVČ), byla povinna platit zálohy na pojistné (dále jen zálohy) a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2017 a nedojde u ní k žádné změně, jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak, platí zálohy v roce 2017 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 (dále jen Přehled) ve stejné výši jako v roce 2016.

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl být podán Přehled za rok 2016 ve výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu, který byl vyčíslen z daňového základu uvedeného v Přehledu za rok 2016. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok 2017. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled za rok 2017 v roce 2018, pokud záloha v měsíci podání přehledu a následující nebyly již zaplaceny platbou do budoucna.  Záloha činí 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu.

seznam.cz