Paušální výdaje dostaly strop

09.03.2016 08:02

Od loňského roku platí několik důležitých novinek, které je zapotřebí zohlednit při vyplňování daňového přiznání. Podstatné změny se týkají hlavně osob samostatně výdělečně činných. Od loňského roku došlo už u všech druhů paušálních výdajů k za stropování částek, nad které nemůžete žádné paušální výdaje uplatnit. Dostihlo to tedy i ty, kteří mají paušál 80 procent nebo 60 procent. Při stanovení maximální částky výdajů se ve všech případech vychází z mezního příjmu dva milióny korun. Například 80 procent ze dvou miliónů je 1,6 miliónu korun. To neznamená, že paušální výdaje nesmíte použít, jestliže jste pokořili u příjmů za rok dvoumiliónovou hranici. Pokud vám ovšem nevadí, že s rostoucím příjmem nad dva milióny korun klesají procenta výdajů stanovených paušální částkou. Uplatnění paušálních výdajů je vázáno na omezující podmínku. Jestliže uplatníte výdaje v procentní výši k příjmům ze samostatné činnosti nebo z nájmu a součet dílčích základů daně, u nichž byly tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 procent celkového základu daně, přijdete o daňové zvýhodnění na děti (ročně na první dítě 13 404 korun, na druhé dítě 25 804 korun a na třetí a každé další dítě 17 004 korun) a o roční slevu na manželku ve výši 24 840 korun.

novinky.cz