Plná moc pro kontrolní hlášení

14.02.2016 10:25

Na základě plné moci může každý daňový subjekt zplnomocnit třetí osobu k určitým úkonům v rámci správy daní. Od 1. ledna 2016 mají plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Každý daňový subjekt, který vystupuje v rámci správy daní, si může zvolit zmocněnce. V plné moci je potřeba vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. S ohledem na rozsah zastupování dělíme plné moci na generální a speciální. Aby zmocněnec mohl činit podání či jiné úkony týkající se kontrolního hlášení vůči správci daně za zmocnitele (plátce DPH) musí mít u správce daně uloženu plnou moc, ve které bude zplnomocněn k úkonům týkajících se kontrolního hlášení. Generální finanční ředitelství na internetových stránkách Finanční správy České republiky vydalo Informaci k posouzení stávajících plných mocí a pověření pro účely řízení ve věcech kontrolního hlášení.

financninoviny.cz