Podniky využívají i cloudové služby

02.02.2015 18:39

Na základě anylýzy Českého statistického úřadu využívalo v lednu alespoň jednu ze služeb Cloud computing 15% podniků, nejčastěji e-mail. Osm z deseti podniků má webové stránky, na nichž lze nejčastěji nalézt katalogy a ceníky nabízených produktů a služeb. Výrazně roste počet podniků využívajících internet k daňovým a jiným elektronickým podáním. Nejčastěji využívanou službou Cloud computingu je e-mail (12 % podniků), na druhém místě pak skladování souborů (6 % podniků). Dále je využíván kancelářský software (5,7 %), účetní aplikace (5,3 %) a uložení databází (5,2 %). Vlastní webové stránky mělo v lednu 2014 více než osm z deseti podniků, tj., dvojnásobek proti roku 2000. Třetina podniků má dnes svou webovou stránku i v jiném než českém jazyce, nejvíce velké podniky z oboru ubytování. Naopak nejmenší podíl cizojazyčných mutací mají malé firmy ve stavebnictví.

www.czso.cz