Vládní instituce dávají nejvíce peněz na sociální dávky

19.01.2017 12:29

Celkové výdaje vládního sektoru dosáhly v roce 2015 42,0 % hrubého domácího produktu. Ministerstva a další ústřední orgány státní správy, místní samospráva, zdravotní pojišťovny, ale i příspěvkové organizace jako školy, nemocnice, dětské domovy, muzea či divadla tak vydaly 1,9 biliónu korun. O 0,6 procentního bodu méně než v předchozím roce.  Nejvíce prostředků vydaly vládní instituce na sociální ochranu (12,6 % HDP), zdravotnictví (7,6 %) a ekonomické záležitosti jako třeba investiční dotace (6,6 %). Nejvíce narostly ve srovnání s rokem 2014 výdaje v ekonomické oblasti, konkrétně v dopravě. Z hlediska jednotlivých druhů výdajů bylo vydáno nejvíce peněz na sociální dávky, a to v rozsahu 12,5 % HDP. Náhrady zaměstnancům představovaly 8,7 % a mezispotřeba, tedy hodnota zboží a služeb, které jsou v rámci výrobního procesu vloženy do výrobků, 6,2 % HDP. Ve srovnání s EU jsou celkové výdaje českého vládního sektoru nižší o 5,5 procentního bodu.

czso.cz