Zahraniční obchod září 2014

11.11.2014 08:20

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší a vzestup přebytku bilance se stroji a dopravními prostředky o 6,2 mld. Kč. Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 6,3 mld. Kč. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo naopak mělo prohloubení pasiva u chemických výrobků o 2,0 mld. Kč a pokles přebytku bilance polotovarů a materiálů o 1,7 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 1,2 mld. Kč. Vývoz v národním pojetí se v září meziročně zvýšil o 14,1 % (na 284,2 mld. Kč) a dovoz o 11,3 % (na 264,9 mld. Kč). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu. Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v září zvýšil vývoz o 16,0 % a dovoz o 13,9 %. Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 328,2 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 280,8 mld. Kč. 

Zdroj: czso.cz